Etherische Olie Bergamot

€ 10,84

Inhoud:10 ml.

Merk:Jacob Hooy 

Artikelcode:570003

Toepassing : Bij maag klachten, storingen Zenuwstelsel, stimulerend en ontsmettend

  • Gebruik: Verdamp deze pure essentiële olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad- of massageolie.
  • Waarschuwing: Irriterend voor de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Buiten bereik van kinderen bewaren. Draag geschikte handschoenen. Bij inslikken niet het braken opwekken, direct een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Bij contact met de huid of ogen: met veel water en zeep wassen. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Zeer giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.