Parfum Olie Baby care

€ 2,99

Informatie

SKU: 72507

EAN: 8712053725077

Inhoud: 10ml

Merk Jacob Hooy 

Beschrijving

De baby Care parfumolie van Jacob Hooy heeft een rustgevende en aangename geur

Beschrijving

De baby Care parfumolie van Jacob Hooy heeft een rustgevende en aangename geu

.Gebruiksaanwijzing:

Doe enkele druppels in een met water gevuld bakje van een aromalampje. Om meer geur te geven aan potpourri, kunt u ook een paar druppels parfum olie over de potpourri sprenkelen. Elke geur kan ook via de stofzuigerslang aan de stofzak worden toegevoegd, om nare geurtjes tijdens het stofzuigen te voorkomen.

Waarschuwing:

Vermijd contact met ogen, huid, kleding en meubilair. Buiten bereik van kinderen bewaren. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Ingrediënten:

Parfum baby care. Bevat: reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate, 1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde / piperonal, cis-p-menthan-7-ol, isoeugenyl methyl ether, 2-phenylethanol, phenethyl cinnamate,